Formy płatności

1.    Sprzedawca akceptuje następujące metody Płatności:
a)    przedpłata - przelew na konto Sprzedawcy prowadzone przez Alior Bank S.A. o numerze 27 2490 0005 0000 4530 8769 6035,
b)    przedpłata - płatność w systemie PayU,
c)    płatność przy odbiorze.
2.    W przypadku wyboru metody Płatności wskazanej w pkt 1 lit a) powyżej, W celu ułatwienia Sprzedawcy identyfikacji Płatności, Klient powinien wskazać w tytule przelewu dane wskazane w podsumowaniu Zamówienia.
3.    W przypadku wyboru metody Płatności wskazanej w pkt 1 lit b) powyżej, Klient zostaje automatycznie przekierowany do serwisu płatności elektronicznych PayU, za pośrednictwem którego możliwe jest dokonanie Płatności kartą kredytową lub przelewem.
4.    Na życzenie Klienta wyrażone w szczególności w komentarzu do Zamówienia i po wskazaniu niezbędnych danych, Sprzedawca wystawi fakturę VAT. Klient wyraża zgodę na wystawienie faktury i jej przesłanie drogą elektroniczną, na adres e-mail Klienta wskazany w Koncie.
5.    Sprzedawca jest uprawniony do wyłączenia niektórych metod Płatności w stosunku do wybranych Towarów.
6.    Płatność za pośrednictwem PayU dokonywana jest zgodnie z regulaminem PayU.