Dotacje Unijne


Dotacje unijne

Novvak Jewellery Sp. z o.o. na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIG.06.05.02-00-423/13-01 podpisanej z Ministrem Gospodarki zwanym „Instytucją Wdrażającą / Instytucją Pośredniczącą II stopnia” realizuje w ramach poddziałania 6.5.2 Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji działania 6.5 Promocja polskiej gospodarki, projekt pt. „Rozwój działalności eksportowej firmy Novvak Jewellery Sp. z o.o.”.

Projekt realizowany będzie w okresie od 14 maja 2012 roku do 30 czerwca 2015 roku.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

www.poig.gov.pl

www.mg.gov.pl

www.mrr.gov.pl

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego