Przetargi

 

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju RegionalnegoZAPYTANIA OFERTOWE

 

KOMENTARZ DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 5/2015: Szanowni Oferenci, ze względu na liczne pytania dotyczące terminu rozpoczęcia kampanii w dniu 23.03.2015, oświadczamy, że kampania w uzasadnionych przypadkach może rozpocząć się dnia 25.03.2015. To oznacza, że oferty Oferentów będą rozpatrzone, którzy prześlą swoje oferty w ustalonym w zapytaniu terminie, a nie będą mogli rozpocząć kampanii 23.03.2015.


 Zapytanie ofertowe nr 5/2015 z dnia 13.03.2015

 W ramach projektu POIG.06.05.02-00-423/13, realizowanego w ramach POIG, poddziałanie 6.5.2 „Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji”, współfinansowanego ze środków UE, Novvak Jewellery Sp. z o.o. ogłasza zapytanie ofertowe w zakresie zakupu usługi produkcji i emisji kampanii reklamowej na bazie Google AdWords związku z udziałem w targach biżuterii w Polsce oraz USA.

 

1. Zamawiający 

Novvak Jewellery Sp. z o.o.

Ul. Obrzeżna 1b lok. 150

02-691 Warszawa

NIP: 521-365-04-86

EU VAT No.: PL5213650486

 

2. Wymagania dotyczące Oferenta 

Oferty mogą składać podmioty gospodarcze, których zakres działalności obejmuje świadczenie usług określonych w przedmiocie zapytania ofertowego. 

 

3. Przedmiot zapytania ofertowego 

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i realizacja kampanii AdWords dla portalu www.novvak.com w wyszukiwarce Google na rynkach Polski, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji, USA, Rosji, Kanady, Meksyku, Brazylii, Wysp Karaibskich, Hawajów oraz Hiszpanii. 

Kampania ma na celu wsparcie pozycjonowania marki Novvak jako wiarygodnego dostawcy produktów i usług jubilerskich dla Partnerów polskich i zagranicznych w związku z wystawianiem się na targach:

 1. Targi Amberif, Gdańsk, Polska
 2. JCK Las Vegas, USA
 
 

4. Szczegóły realizacji usługi:

1)Targi Amberif, Gdańsk, Polska

a) Grupa docelowa: odwiedzający targi przedsiębiorcy z branży jubilerskiej z Polski, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji, USA oraz Rosji.

b) Maksymalny budżet kampanii AdWords: 40 000 zł netto.

c) Czas trwania: 

 • 23.03.2015 – 24.03.2015: kampania informacyjna mająca na celu zainteresować grupę docelową i zachęcić do odwiedzenia firmy Novvak Jewellery na targach Amberif.
 • 25.03.2015 – 28.03.2015: kampania podczas trwania targów - „odwiedź nas na stoisku”.
 • 30.03.2015 – 15.04.2015: kampania przypominająca.


 • d) Przedmiot zamówienia obejmuje
 
 • Opracowanie i przygotowanie struktury konta AdWords na podstawie dostarczonej strategii Wykonawcy na wskazanych rynkach.
 • Przygotowanie reklam tekstowych na każdy rynek zgodnie ze specyfikacją techniczną Google, poprawnych językowo, z uwzględnieniem ich dopasowania do słów kluczowych oraz uwzględniając wyraźne i jasne dla użytkownika CTA (call to action).
 • Optymalizację stron docelowych używanych w kampanii w celu zapewnienia jak najlepszej relewantności treści strony z treścią reklamy oraz dopasowaniem od słów kluczowych.
 • Realizację kampanii oraz codzienny monitoring i optymalizację prowadzonej kampanii. 
 • Raportowanie przebiegu oraz skuteczności kampanii.

 

2) Targi JCK Las Vegas, USA

a) Grupa docelowa: odwiedzający targi przedsiębiorcy z branży jubilerskiej z USA, Kanady, Meksyku, Brazylii, Wysp Karaibskich, Hawajów oraz Hiszpanii.

b) Maksymalny budżet kampanii AdWords: 60 000 zł netto

c) Czas trwania: 

 • 1.05.2015 - 28.05.2015: kampania informacyjna mająca na celu zainteresować grupę docelową i zachęcić do odwiedzenia firmy Novvak Jewellery na targach JCK Las Vegas.
 • 29.05.2015 - 1.06.2015: kampania podczas trwania targów - „odwiedź nas na stoisku”.
 • 2.06.2015 - 15.06.2015: kampania przypominająca.


 • d) Przedmiot zamówienia obejmuje

 • Opracowanie i przygotowanie struktury konta AdWords na podstawie dostarczonej strategii Wykonawcy na wskazanych rynkach.
 • Przygotowanie reklam tekstowych na każdy rynek zgodnie ze specyfikacją techniczną Google, poprawnych językowo, z uwzględnieniem ich dopasowania do słów kluczowych oraz uwzględniając wyraźne i jasne dla użytkownika CTA (call to action).
 • Optymalizację stron docelowych używanych w kampanii w celu zapewnienia jak najlepszej relewantności treści strony z treścią reklamy oraz dopasowaniem od słów kluczowych.
 • Realizację kampanii oraz codzienny monitoring i optymalizację prowadzonej kampanii. 
 • Raportowanie przebiegu oraz skuteczności kampanii. • 5. Specyfikacja zapytania

 • a) Przygotowanie i optymalizacja stron docelowych 

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania oraz optymalizacji (testy A/B lub wielowariantowe) strony docelowej pod kątem dopasowania tematycznego do treści reklamy, nasycenia strony słowami kluczowymi. 

Należy zwrócić uwagę na optymalizację wybranych stron docelowych pod kątem SEO, tzn. opracowanie elementów technicznych (meta tagi, znaczniki description, title, znaczniki alt dla zdjęć, struktura treści na stronie, formatowanie, itp.).

Należy zwrócić uwagę na  optymalizację strony pod kątem konwersji liczby wejść na stronę do formularza kontaktowego (CTR - Click Through Rate).

b) Wykorzystanie słów kluczowych

Kampania powinna opierać się na frazach kluczowych dotyczących targów oraz w uzasadnionych przypadkach ogólnych frazach kluczowych zawierających między innymi:

 • Projektowanie biżuterii
 • Biżuteria Nowak
 • Biżuteria Novvak
 • Ekskluzywna biżuteria
 • Ekskluzywna biżuteria złota
 • Ekskluzywna biżuteria srebrna
 • Biżuteria złota
 • Biżuteria męska
 • Biżuteria damska
 • Męska biżuteria
 • Biżuteria dla mężczyzn
 • Biżuteria z diamentami
 • Biżuteria z brylantami
 • Csarite
 • Csarite Europe
 • Csarite Polska
 • Kolczyki
 • Łańcuszki
 • Obrączki
 • Obrączki ślubne
 • Złote obrączki
 • Pierścionek zaręczynowy
 • Pierścionki zaręczynowe
 • Pierścionki
 • Złoty pierścionek
 • Zaręczynowy pierścionek
 • Piny
 • Produkcja biżuterii
 • Producent biżuterii
 • Projektant biżuterii
 • Marcin Nowak
 • Marcin Novvak
 • Projektowanie biżuterii 3D
 • Spinki do mankietów
 • Srebrne spinki do mankietów
 • Złote spinki do mankietów
 • Spinki mankietowe
 • Ekskluzywne spinki do mankietów
 • Spinki męskie
 • Sygnety
 • Zawieszki

 • c) Raportowanie przebiegu oraz skuteczności kampanii

Raporty tygodniowe powinny zwierać informacje, co najmniej o podstawowych wskaźnikach skuteczności dostępnych z poziomu konta AdWords.

 • Nazwa kampanii.
 • Budżet dzienny.
 • Ilość wyświetleń.
 • Liczba kliknięć.
 • Wskaźnik CTR.
 • Średnia pozycja.
 • Wynik jakości.
 • Najpopularniejsze reklamy dla każdej z grup reklam dla każdego rynku.
 • Najskuteczniejsze słowa kluczowe.
 

W raporcie powinno znaleźć się merytoryczne podsumowanie prowadzonych działań oraz podsumowanie zmian wprowadzonych od ostatniego raportu wraz z sugestiami dotyczącymi dalszych działań.

 

6. Kryterium wyboru oferty 

Nazwa kryterium

Waga kryterium

Koszt obsługi kampanii

90%

Szacowana liczba wizyt pozyskanych z kampanii

10%

Zamawiający wybierze ofertę zgodnie z następującymi zasadami:

1) Koszt obsługi kampanii - 90 punktów

Sposób obliczenia punktów:

KO - koszty obsługi

Y - wartość w PLN netto ocenianej oferty 

X - wartość w PLN netto najniższej oferty

Wzór:  KO = X/Y *90

 

2) Liczba wizyt pozyskanych z kampanii - 10 punktów

Sposób obliczenia punktów: 

LW - szacowana liczba wizyt

Z - szacowana liczba wizyt ocenianej oferty

V - szacowana liczba wizyt najlepszej oferty

Wzór: LW = Z/V *10

 

Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta, która uzyska łącznie ze wszystkich kryteriów najwyższą liczbę punktów, czyli sumę KO + LW.

 

7. Tryb składania ofert 

Złożona oferta powinna zawierać:

 • Nazwa i adres oferenta.
 • Datę sporządzenia.
 • Opis oferowanego towaru / usługi.
 • Strategię przeprowadzenia kampanii SEM wraz z proponowanymi frazami kluczowymi pozwalającymi dotrzeć do oczekiwanej grupy docelowej.
 • Szacowaną liczbę wizyt na stronie www.novvak.com pozyskanych z kampanii w założonym budżecie.
 • Koszt obsługi kampanii (koszt powinien uwzględniać także przygotowanie, wdrożenie i optymalizację stron docelowych).
 • Całkowity maksymalny koszt kampanii z uwzględnieniem kosztu przeprowadzenia i obsługi.
 • Termin ważności oferty

 

Oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową oferenta, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta. Ofertę należy dostarczyć w jeden z poniższych sposobów:

 • Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@novvak.com
 • W formie tradycyjnej (kurierem, pocztą lub osobiście) na adres: Novvak Jewellery Sp. z o.o., ul. Żurawia 6/12 lok. 745, 00-503 Warszawa

 

8. Termin składania ofert 

Oferty można składać do dnia 23.03.2015 do godz. 9:59.